Oferta

Zakres działalności Pracowni Zieleni :


Kompleksowa pielęgnacja drzew:
-wykonywanie cieć pielęgnacyjnych i technicznych w koronach drzew, zakładanie wzmocnień w koronach drzew (wiązania elastyczne i sztywne)
Wykonujemy prace także w terenach trudnodostępnych posługując się technikami alpinistycznymi.

Wycinka drzew ,w tym ścinka sekcyjna i prace w terenach trudnodostępnych, wykonywane z użyciem technik alpinistycznych

Likwidowanie pniaków po ściętych drzewa (frezowanie)

Zrąbkowanie gałęzi

Wykonywanie ekspertyz dendrologicznych. W tym, tomografia akustyczna systemem Fakopp 3D.

Wykonywanie inwentaryzacji zieleni i opracowań dotyczących gospodarki zielenią oraz wyliczania opłat za usuniecie drzew i krzewów (dla potrzeb inwestycyjnych)

Projektowanie i zakładanie terenów zieleni

Ceny poszczególnych usług są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.