O Firmie

Firma powstała w roku 1986, zajmując się pielęgnacją i konserwacją drzew parkowych i zabytkowych. Właściciele firmy uczestniczyli w założeniu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Drzew NOT .


Obecnie Pracownia Zieleni jest spółką trzech przedsiębiorców:
mgr inż. Jacka Zachariasa, inż. Marii Wałeckiej i mgr inż. Marka Zachariasa.

Osoby kierujące firmą posiadają wyższe wykształcenie przyrodnicze, ukończyły też specjalistyczne kursy w zakresie pielęgnacji drzew oraz liczne inne fachowe szkolenia, posiadają uprawnienia do sprawowania nadzoru nad pracami związanymi z pielęgnacją zieleni oraz do wykonywania prac projektowych oraz do kierowania pracami na terenach zieleni zabytkowej:


Jacek Zacharias:
-dyplom mgr inż. leśnictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie,
-ukończone kursy Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT):


Maria Wałecka:
-dyplom inż. leśnictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie


Marek Zacharias: -dyplom mgr inż. na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej
-ukończone kursy Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT):


Z firmą stale współpracuje Maciej Wałecki- doktor nauk leśnych, posiadający uprawnienia biegłego w zakresie ochrony przyrody (świadectwo Wojewody Małopolskiego Nr 143/2000).


W naszej działalności korzystamy też ze współpracy naukowców z dziedziny leśnictwa i ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Mając na względzie ochronę danych osobowych, które zostały nam powierzone oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.