Fakopp 3D Tomograf Akustyczny

Fakopp 3D jest nieinwazyjnym narzędziem oceny stanu zdrowotnego drzew. Działa na podstawie pomiarów prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych.


Prędkość fal dźwiękowych zależna jest od gęstości ośrodka w którym się rozchodzą. Wykorzystanie tego zjawiska pozwala wykryć ubytki, zgniliznę oraz uszkodzenia drewna ( wewnętrzne pęknięcia ) nie uszkadzając drzewa.


Rozmieszczone radialnie wokół pnia czujniki odczytują prędkości emitowanych fal i przekazują je do komputera, który przetwarza otrzymane sygnały, dając obraz badanego przekroju. Czujniki można umieszczać w dowolnych miejscach na pniu drzewa. Metoda ta pozwala na zrobienie szczegółowej „mapy” przekroju pnia drzewa oraz precyzyjnego określenia jego stanu zdrowotnego. Oprogramowanie pozwala na graficzne przedstawienie badanych przekroi również w formacie 3D.